ITB Helpdesk

Mailinglijsten voor groeperingenGroeperingen op Sint Jansbrug maken bijna allemaal gebruik van een eigen mailinglijst. Ecartis is de software die dit allemaal mogelijk maakt. Om er een aan te vragen moet je bij het ITB zijn (zie onder), maar daarna kunnen heel veel opties zelf worden aangepast.

Mailen naar ecartis

Veel van het mailinglijst gaan door mailtjes naar en reply’s van ecartis@sintjansbrug.nl Helaas is Ecartis oude software en al een tijd niet meer geupdate. Om deze reden heeft het soms moeite met mailtjes gestuurd vanaf moderne mailclients.

De beste manier om problemen hiermee te voorkomen is door plain text mailtjes naar ecartis te sturen. In gmail zit deze optie rechtonderin bij het pijltje, onder “plain text mode”.

Er zijn 2 manieren om commando’s te versturen:

Mailinglijst aanvragen

Met een aanvraag voor een mailinglijst kun je bij het ITB terecht (itb@sintjansbrug.nl). Stuur hiervoor een mailtje met de gewenste lijstnaam, de e-mailadressen (alleen de e-mailadressen, dus geen namen of andere tekst) van de mensen die initieel op de lijst moeten worden toegevoegd en wie daarvan de beheerder (administrator) is.

Aan- of afmelden op een mailinglijst

Je kunt jezelf aan- en afmelden voor mailinglijsten door simpelweg te mailen met het mailinglijsten-systeem, via ecartis@sintjansbrug.nl. Zet het commando in het onderwerp en laat het bericht leeg.

Houd in gedachten dat beheerders van een lijst altijd melding ontvangen van nieuwe aan- of afmeldingen. Meeluisteren lukt dus niet onopgemerkt en bij misbruik is het mogelijk om e-mailadressen voorgoed van een lijst te blokkeren.

Overzicht van alle lijsten waarop je bent aangemeld

Stuur een email met als onderwerp which naar ecartis@sintjansbrug.nl.

Van e-mailadres wijzingen op alle lijsten

Wederom gaat dit via mailtjes naar ecartis@sintjansbrug.nl. Om van e-mailadres te wisselen op alle lijsten dien je het volgende stappenplan te doorlopen.

  1. Stuur met als onderwerp which naar ecartis@sintjansbrug.nl. Je krijgt een mailtje terug waar in staat op welke mailinglijsten je bent ingeschreven.
  2. Stuur vanaf je nieuwe e-mailadres het volgende commando naar ecartis@sintjansbrug, met leeg onderwerp.
// job
subscribe <lijstnaam 1>
subscribe <lijstnaam 2>
...
subscribe <lijstnaam n>
// eoj
  1. Stuur vanaf je oude e-mailadres het volgende commando naar ecartis@sintjansbrug, wederom met leeg onderwerp.
// job
unsubscribe <lijstnaam 1>
unsubscribe <lijstnaam 2>
...
unsubscribe <lijstnaam n>
// eoj

Mailinglijst beheren

Als beheerder (administrator) van een mailinglijst heb je extra rechten ten opzichte van normale abonnees. Zo kun je mensen subscriben (aanmelden) en unsubscriben (afmelden), of andere mensen admin maken.

Wanneer je een admin-actie wilt uitvoeren stuur je allereerst een mailtje naar ecartis@sintjansbrug.nl, met daarin de tekst admin <lijstnaam>, bijvoorbeeld admin itb. Het onderwerp dient leeg te blijven en het bericht mag geen andere tekst bevatten dan het voornoemde commando. Binnen een paar minuten ontvang je een mailtje van Ecartis dat eruit ziet als het voorbeeld hieronder.

# Below these comment lines, you will find a wrapper for admin
# commands. Forward this back to ecartis
#
# Put the admin commands you want to use between the adminvfy and
# adminend commands.

// job
adminvfy supergaaf 41E278:46B.3:hyfgnegqntzrgraynpuay

adminend
// eoj

---
Ecartis v1.0.0 - job execution complete.

Tussen de regels adminvfy en adminend kun je je commando’s kwijt. Dat zijn (onder andere) de volgende:

Het is mogelijk om meerdere commando’s te combineren, maar let op de volgorde (geef bijvoobeeld éérst iemand anders admin-status voordat je jezelf ont-admin’d).

Vervolgens stuur je het mailtje weer terug naar ecartis@sintjansbrug.nl. Belangrijk is om dit als platte tekst te sturen. In gmail kun je dit rechtonder bij het pijltje onder “plattetekstmodus” vinden. Vergeet ook niet de >‘tjes weg te halen.

Flags

Er zijn talloze flags die je aan gebruikers kan toewijzen. Online vind je uitgebreide overzichten, de belangrijkste staan ook in onderstaande tabel.

Flag Omschrijving
DIGEST Deze gebruiker krijgt enkel een samenvoeging van de mails in plaats van losse posts.
MODERATOR Deze gebruiker is moderator en kan mails af- en goedkeuren.
ADMIN Deze gebruiker is een administrator, kan mensen toevoegen en verwijderen van de lijst, evenals het wijzigen van flags van gebruikers (m.u.v. ADMIN en SUPERADMIN).
SUPERADMIN Deze gebruiker kan ook ADMIN en SUPERADMIN flags aanpassen.
PROTECTED Deze gebruiker zal niet worden uitgeschreven van de lijst door het bereiken van een x-aantal bounces of fouten.
CCERRORS  
REPORTS Deze gebruiker krijgt reports over foutmeldingen toegestuurd.
VACATION Deze gebruiker is op vakantie en krijgt geen mail toegestuurd.
ECHOPOST Deze gebruiker krijgt zijn eigen post teruggestuurd. Deze flag is standaard voor alle gebruikers ingesteld.

Voorbeelden van acties

Je e-mailadres wijzigen als je beheerder bent

subscribe nieuweadmin@email.nl
setfor nieuweadmin@email.nl admin
unsubscribe oudeadmin@email.nl

Beheerdersrechten overdragen

setfor nieuweadmin@email.nl admin
unsetfor oudeadmin@email.nl admin